POZOR: Váš internetový prohlížeč nemá zapnutou podporu javascriptu. Kontaktujte prosím Vašeho administrátora se žádostí o jeho zapnutí.
ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Lanškroun

Sestava dle 106/1999 Sb.


 (1) Název Město Lanškroun
 (2) Důvod a způsob založení --- nevyplněno ---
 (3) Organizační struktura http://www.lanskroun.eu/cz/urad/zakladni-informace/struktura-uradu/mestsky-urad-lanskroun/
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Město Lanškroun
nám. J. M. Marků 12
Lanškroun-Vnitřní Město
56316 Lanškroun
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu nám. J. M. Marků 12
Lanškroun-Vnitřní Město
56316 Lanškroun
 (4.3) Úřední hodiny Pondělí: 07:00 - 11:00
Pondělí: 12:00 - 17:00
Středa: 07:00 - 11:00
Středa: 12:00 - 17:00
 (4.4) Telefon 465385111 (stolní)
465385221 (stolní)
 (4.5) Čísla faxu 465385244 (fax)
 (4.6) Adresa internetové stránky
http://www.lanskroun.eu/cz/urad/informace-pro-obcany/zivotni-situace/ (řešení životních situací)
http://www.lanskroun.eu (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny
podatelna@mulanskroun.cz (podatelna)
 (4.8) Další elektronické adresy sekretariat@mulanskroun.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat 192725611/0100 (CZ85 0100 0000 0001 9272 5611)
 (6) 00279102
 (7) DIČ CZ00279102
 (8) Dokumenty http://www.lanskroun.eu/cz/urad/dokumenty/
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- nevyplněno ---
 (8.2) Rozpočet http://www.lanskroun.eu/cz/urad/dokumenty/dulezite-dokumenty/rozpocet-mesta/
 (9) Žádosti o informace http://www.lanskroun.eu/cz/urad/dokumenty/dulezite-dokumenty/zadosti-o-informace/
(10) Příjem žádostí a dalších podání http://www.lanskroun.eu/cz/urad/poskytovani-informaci/prijem-zadosti/
(11) Opravné prostředky http://www.lanskroun.eu/cz/urad/poskytovani-informaci/opravne-prostredky/
(12) Formuláře http://www.lanskroun.eu/cz/urad/dokumenty/formulare/
(13) Popisy postupů - návody pro řešení životních situací --- nevyplněno ---
(14) Předpisy  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy http://www.lanskroun.eu/cz/urad/dokumenty/dulezite-dokumenty/vybrane-zakony-a-predpisy/
(14.2) Vydané právní předpisy --- nevyplněno ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Sazebník úhrad za poskytování informací http://www.lanskroun.eu/cz/urad/poskytovani-informaci/sazebnik-uhrad/
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- nevyplněno ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- nevyplněno ---
(16.2) Výhradní licence --- nevyplněno ---
(17) Výroční zpráva http://www.lanskroun.eu/cz/urad/dokumenty/dulezite-dokumenty/vyrocni-zpravy/
 

Historizace (stav k datu)

Datum:
 
Copyright © 2003 - 2019 - Ministerstvo vnitra, Marbes consulting s.r.o. - tisk, kontakt, home, přihlásit, English