POZOR: Váš internetový prohlížeč nemá zapnutou podporu javascriptu. Kontaktujte prosím Vašeho administrátora se žádostí o jeho zapnutí.
ePUSA
 
Search for:

Město Uherský Brod

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Město Uherský Brod
 (2) Way of founding Město Uherský Brod je územním samosprávným celkem, který se řídí Ústavou České republiky a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
 (3) Organizational structure Organizační struktura
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100
Uherský Brod
68817 Uherský Brod 1
68817
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Masarykovo nám. 100
Uherský Brod
68817 Uherský Brod 1
 (4.3) Office hours Monday: 08:00 - 17:00
Tuesday: 08:00 - 14:00
Wednesday: 08:00 - 17:00
Thursday: 08:00 - 14:00
Friday: 08:00 - 14:00
 (4.4) Phone 572615111 (stolní)
572615200 (stolní)
 (4.5) Fax number 572615112 (fax)
 (4.6) WWW
http://www.ub.cz/pages.aspx?rp=5&id=4 (řešení životních situací)
http://www.uherskybrod.cz (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny
podatelna@ub.cz (podatelna)
 (4.8) Další elektronické adresy edeska@ub.cz (oficiální)
posta@ub.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat 4204852/0800 (CZ88 0800 0000 0000 0420 4852)
19-721721/0100 (CZ47 0100 0000 1900 0072 1721)
 (6) IN 00291463
 (7) VAT IN CZ00291463
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year Rozpočet v tomto a předchozím roce
 (9) Source of info Žádosti o informace
(10) Complaints Příjem žádostí a dalších podání
(11) Legal remedies Opravné prostředky
(12) Forms Formuláře
(13) solving of the so-called life situations of a citizen Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy Obecně závazné vyhlášky
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments Sazebník úhrad za poskytování informací
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report Výroční zpráva
 

Historization (status on the date )

Date:
 
Copyright © 2003 - 2020 - Ministerstvo vnitra, Marbes consulting s.r.o. - print, contact, home, login, česky