POZOR: Váš internetový prohlížeč nemá zapnutou podporu javascriptu. Kontaktujte prosím Vašeho administrátora se žádostí o jeho zapnutí.
ePUSA
 
Search for:

Město Mikulov

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Město Mikulov
 (2) Way of founding --- unlisted ---
 (3) Organizational structure --- unlisted ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Město Mikulov
Náměstí 158/1
Mikulov
69201 Mikulov na Moravě
69220
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Náměstí 158/1
Mikulov
69220 Mikulov na Moravě
 (4.3) Office hours Monday: 08:00 - 17:00
Wednesday: 08:00 - 17:00
 (4.4) Phone
519444555 (stolní)
 (4.5) Fax number 519444500 (fax)
 (4.6) WWW http://www.mikulov.cz/mesto-mikulov/mestsky-urad/povinne-zverejnovane-informace/ (řešení životních situací)
http://www.mikulov.cz (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny
 (4.8) Další elektronické adresy podatelna@mikulov.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat 19-2033060287/0100 (CZ04 0100 0000 1920 3306 0287)
 (6) IN 00283347
 (7) VAT IN --- isn´t VAT payer ---
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year http://www.mikulov.cz/digitalAssets/120101_SKMBT_60010020907481.pdf
 (9) Source of info http://mesta.obce.cz/detail106.asp?id_org=9419&id_polozky=9
(10) Complaints http://mesta.obce.cz/detail106.asp?id_org=9419&id_polozky=10
(11) Legal remedies http://mesta.obce.cz/detail106.asp?id_org=9419&id_polozky=11
(12) Forms http://www.mikulov.cz/mesto-mikulov/mestsky-urad/reseni-zivotnich-situaci/
(13) solving of the so-called life situations of a citizen http://mesta.obce.cz/detail106.asp?id_org=9419&id_polozky=13
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy http://mesta.obce.cz/detail106.asp?id_org=9419&id_polozky=14
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments http://www.mikulov.cz/digitalAssets/99458_sazebnik_106_1999.pdf
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report http://www.mikulov.cz/digitalAssets/125933_v__ro__n___zpr__va_za_2009.pdf
 

Historization (status on the date )

Date:
 
Copyright © 2003 - 2020 - Ministerstvo vnitra, Marbes consulting s.r.o. - print, contact, home, login, česky