POZOR: Váš internetový prohlížeč nemá zapnutou podporu javascriptu. Kontaktujte prosím Vašeho administrátora se žádostí o jeho zapnutí.
ePUSA
 
Search for:

Město Uherský Brod

Other info


 (2) Way of founding:
Město Uherský Brod je územním samosprávným celkem, který se řídí Ústavou České republiky a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
(8.2) Budget for this year and last year:
Rozpočet v tomto a předchozím roce
 (9) Source of info:
Žádosti o informace
(10) Complaints:
Příjem žádostí a dalších podání
(11) Legal remedies:
Opravné prostředky
(12) Forms:
Formuláře
(13) solving of the so-called life situations of a citizen:
Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
(14) Orders:
Obecně závazné vyhlášky
(15) Fees and payments:
Sazebník úhrad za poskytování informací
(17) Annual report:
Výroční zpráva
     Bezbariérový přístup:
Ne
 
garant: Synchronizace s CzechPOINTem, last change: 09.05.2012 16:20:10
 

Historization (status on the date )

Date:

History of changes

changes in last week
changes in last 2 weeks
from to (day.month.year)
 
Copyright © 2003 - 2020 - Ministerstvo vnitra, Marbes consulting s.r.o. - print, contact, home, login, česky