POZOR: Váš internetový prohlížeč nemá zapnutou podporu javascriptu. Kontaktujte prosím Vašeho administrátora se žádostí o jeho zapnutí.
ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Žitenice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Žitenice
(4) Adresa sídla:
Pohořanská 118
41141 Žitenice
(4) Doručovací adresa:


41141 Žitenice
(5) Bankovní spojení:
1003717319/0800
(CZ49 0800 0000 0010 0371 7319)
(6) IČ: Nápověda
00264725
(7) DIČ: Nápověda
CZ00264725
    Kód obce:
565962
   Zkratka subjektu:
ZITENICE
(4) Email:
podatelna@zitenice.cz
[podatelna]
obec@zitenice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.zitenice.cz
[oficiální]
https://zitenice.cz/13-popisy-postupu-navody-pro-reseni-zivotnich-situaci/d-73417/p1=212
[řešení životních situací]
(4) Telefon:
+420416748033
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 11:00
  12:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 11:00
  12:00 - 17:00
 
garant dat: Hana Pawlíková, poslední úprava: 12.08.2019 11:44:24
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2020 - Ministerstvo vnitra, Marbes consulting s.r.o. - tisk, kontakt, home, přihlásit, English