POZOR: Váš internetový prohlížeč nemá zapnutou podporu javascriptu. Kontaktujte prosím Vašeho administrátora se žádostí o jeho zapnutí.
ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Křesín

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Křesín
(4) Adresa sídla:
Křesín 77
41002 Lovosice 2
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
6325471/0100
(CZ90 0100 0000 0000 0632 5471)
(6) IČ: Nápověda
00263842
(7) DIČ: Nápověda
CZ00263842
    Kód obce:
565075
   Zkratka subjektu:
KresinLi
(4) Email:
obeckresin@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obeckresin.cz
[oficiální]
obeckresin@seznam.cz
[podatelna]
(4) Telefon:
+420411198077
[stolní]
+420724155315
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Úterý: 17:00 - 19:00
 
garant dat: Synchronizace s CzechPOINTem, poslední úprava: 28.06.2012 17:20:10
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2020 - Ministerstvo vnitra, Marbes consulting s.r.o. - tisk, kontakt, home, přihlásit, English