POZOR: Váš internetový prohlížeč nemá zapnutou podporu javascriptu. Kontaktujte prosím Vašeho administrátora se žádostí o jeho zapnutí.
ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Údlice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Údlice
(4) Adresa sídla:
Náměstí 12
43141 Údlice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
3528441/0100
(CZ65 0100 0000 0000 0352 8441)
(6) IČ: Nápověda
00262153
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
563382
   Zkratka subjektu:
Udlice
(4) Email:
vladislava.lesova@obec-udlice.cz
[oficiální]
ou.udlice@volny.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obec-udlice.cz/
[oficiální]
http://www.obec-udlice.cz/podatelna/
[podatelna]
(4) Telefon:
+420474667271
[stolní]
+420474667231
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 16:00
Úterý: 08:00 - 14:30
Středa: 08:00 - 16:00
Čtvrtek: 08:00 - 14:30
Pátek: 08:00 - 13:00
 
garant dat: Synchronizace s CzechPOINTem, poslední úprava: 17.10.2012 19:06:06
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2020 - Ministerstvo vnitra, Marbes consulting s.r.o. - tisk, kontakt, home, přihlásit, English