POZOR: Váš internetový prohlížeč nemá zapnutou podporu javascriptu. Kontaktujte prosím Vašeho administrátora se žádostí o jeho zapnutí.
ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Spořice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Spořice
(4) Adresa sídla:
Lipová 201
43101 Spořice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00262137
(7) DIČ: Nápověda
CZ00262137
    Kód obce:
563340
   Zkratka subjektu:
Sporice
(4) Email:
sporice@volny.cz
[oficiální]
podatelna@obecsporice.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.obecsporice.cz/
[oficiální]
http://www.obecsporice.cz/podatelna/
[podatelna]
(4) Telefon:
+420474621721
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 12:00
  13:00 - 17:00
Středa: 07:00 - 12:00
  13:00 - 17:00
 
garant dat: Synchronizace s CzechPOINTem, poslední úprava: 26.06.2012 18:08:12
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2020 - Ministerstvo vnitra, Marbes consulting s.r.o. - tisk, kontakt, home, přihlásit, English