POZOR: Váš internetový prohlížeč nemá zapnutou podporu javascriptu. Kontaktujte prosím Vašeho administrátora se žádostí o jeho zapnutí.
ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Blatno

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Blatno
(4) Adresa sídla:
Blatno 1
43001 Chomutov 1
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
109600739/0300
(CZ29 0300 0000 0001 0960 0739)
(6) IČ: Nápověda
00261807
(7) DIČ: Nápověda
CZ00261807
    Kód obce:
562998
   Zkratka subjektu:
Blatno
(4) Email:
uradblatno@centrum.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obec-blatno.cz/
[oficiální]
http://www.obec-blatno.cz/Podatelna/
[podatelna]
(4) Telefon:
+420474625839
[stolní]
+420474625839
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 12:00
  13:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 12:00
  13:00 - 17:00
 
garant dat: Synchronizace s CzechPOINTem, poslední úprava: 26.06.2012 18:08:19
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2020 - Ministerstvo vnitra, Marbes consulting s.r.o. - tisk, kontakt, home, přihlásit, English