POZOR: Váš internetový prohlížeč nemá zapnutou podporu javascriptu. Kontaktujte prosím Vašeho administrátora se žádostí o jeho zapnutí.
ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Nezabylice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Nezabylice
(4) Adresa:
Hořenec 6
Nezabylice
43001 Chomutov 1
(5) Bankovní spojení:
9022441/0100
(CZ91 0100 0000 0000 0902 2441)
(6) IČ: Nápověda
00673170
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
546160
   Zkratka subjektu:
Nezabylice
(4) Email:
urad@nezabylice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.nezabylice.cz/urad-obce/e-podatelna/
[podatelna]
http://www.nezabylice.cz/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420474667135
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 15:00
Úterý: 08:00 - 15:00
Středa: 08:00 - 17:00
Čtvrtek: 08:00 - 15:00
Pátek: 08:00 - 13:00
 
garant dat: Synchronizace s CzechPOINTem, poslední úprava: 23.09.2015 16:16:09
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2020 - Ministerstvo vnitra, Marbes consulting s.r.o. - tisk, kontakt, home, přihlásit, English