POZOR: Váš internetový prohlížeč nemá zapnutou podporu javascriptu. Kontaktujte prosím Vašeho administrátora se žádostí o jeho zapnutí.
ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Velké Březno

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Velké Březno
(4) Adresa sídla:
Děčínská 211
40323 Velké Březno
(4) Doručovací adresa:
Děčínská 211
403 2 Velké Březno
(5) Bankovní spojení:
450781/0300
(CZ36 0300 0000 0000 0045 0781)
[ČSOB]
(6) IČ: Nápověda
00267139
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
568350
   Zkratka subjektu:
VELKBREZ
(4) Email:
starosta@velke-brezno.cz;
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.velke-brezno.cz/
[oficiální]
(4) Telefon:
475228340
[stolní]
475228311
[fax]
    Úřední hodiny:
--- nevyplněno ---
 
garant dat: Synchronizace s CzechPOINTem, poslední úprava: 07.03.2012 10:46:49
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2020 - Ministerstvo vnitra, Marbes consulting s.r.o. - tisk, kontakt, home, přihlásit, English