POZOR: Váš internetový prohlížeč nemá zapnutou podporu javascriptu. Kontaktujte prosím Vašeho administrátora se žádostí o jeho zapnutí.
ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Štětí

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Štětí
(4) Adresa sídla:
Mírové nám. 163
41108 Štětí
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
19-100022784/0600
(CZ53 0600 0000 1901 0002 2784)
[Poplatky ze psů, Správní poplatky za vydaná rozhodnutí, Pokuty, Přestupky, Finanční dary, Příjmy z prodeje majetku, Platby za be]
190000-100022784/0600
(CZ38 0600 1900 0001 0002 2784)
[Splátky půjček poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení]
159244883/0600
(CZ88 0600 0000 0001 5924 4883)
[Poplatky za komunální odpad]
20001-100022784/0600
(CZ53 0600 0200 0101 0002 2784)
[Nájmy z nebytových prostor, Nájmy z pronajatých pozemků]
30007-100022784/0600
(CZ93 0600 0300 0701 0002 2784)
[Platby bytové správě]
35-1005097379/0800
(CZ70 0800 0000 3510 0509 7379)
[Prodej bytů]
(6) IČ: Nápověda
00264466
(7) DIČ: Nápověda
CZ00264466
    Kód obce:
565709
   Zkratka subjektu:
STETI
(4) Email:
mesto@steti.cz
[oficiální]
epodatelna@steti.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.steti.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420416813700
[stolní]
+420416859315
[stolní]
+420416812356
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 11:00
  12:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 11:00
  12:00 - 17:00
 
garant dat: Synchronizace s CzechPOINTem, poslední úprava: 07.03.2012 10:48:01
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2020 - Ministerstvo vnitra, Marbes consulting s.r.o. - tisk, kontakt, home, přihlásit, English